یک لحظه مکث
”چشم بر بندید بر من یـا مرا بیابید اگر می‌بینید“ 
پروفایل سهیل


لینک دوستان


زنــدگــــی،

شبیـــه یـه جـــاده‌ست..

یــه جـــاده‌ی مـسـتـقــیــــم....


امــّــا جـــاده‌ی زندگی ِ مـن،

ســـراســـر یطـــرفــه‌ست

کـه فــرصتــی بـرای دور زدن، نمیده !

یــه جـــاده، بـا کلـّـی دست‌اندازهای خطرنـاک

و پـُـر از پیــچ و خـم‌هایی کـه

هنـوز که هنــوزه،

درست و حسابی، لـِم ِـ‌ش نیومده دستــم..


مـ سـ ـیــ ــرم،

تـا چشــم کــار می‌کنه،

مــِـه‌آلــوده..


از تــو چــه پنهـــون،

بـا خـودم عـهــد بستـــم

تـا آخــر ایــن راه

تخت ِگـاز بـــرونــم !

و اصــلاً بــه پشت ِ ســرم  نـگـــاه نـکنــم..


اگــه مثل خودم دیــونـــه‌ای،

و اهـل ریسک کردنی ! اونــم سـر ِ زنـدگی‌ت..

پـس، هم مسیـریم..

بـا مـن همسفـــر شـو..

کـولـه‌بــار ِ تـو بـذار زمیــن !

تــا مثل من سبـُـک شــی.....

سـوار شـو تـا بـا هـم بـرسیــم

بــه اونجـــایی کـه سـرنـوشـت،

در انتظار ماست..


تــا آخـــر ایــن سفــــر،

نشـــه اوقات تلخی کنی..

خودتو، یـا منـو، نـاراحت کنــی !

نمی‌خوام به سبک ِ خودت، تغییــرم بدی..

مـن، همینــم..

عــوض بشــو  نیستــــم !

دوست ندارم جــای اون بـُتـی که تـوو ذهنت ساختـی باشم..

می‌خوام همینی که هستمو دوست داشته باشی..

همیــن آدمــی که روبــروتــه..

و اگـه هنــوز بـه مـن اعتمـاد نـداری،

پـس دیگــه وقتشــه پیــاده شــی..


________ سهیل‌ _______


" من شخصیتم شکل گرفته، سعی نکن منـو عوض کنی "


[ شنبه 9 شهریور 1392 ] [ 00:25 ] [ سُهیل هدایت ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
سخن نویسنده

نمی‌گذارند دوستت داشته باشم.. نمی‌گذارند دوستم داشته باشی.. نمی‌گذارند تو مرا، و من خدای واقعی را دوست داشته باشم. ولی همیشه غصـّه می‌خورم که، نمی‌شود که آرزوهایم را خام به گور ببرم. همش ذهن ما را با عمو جغد شاخدار و خاله پیرزن و لولو و سایه‌ای که صدای هووو می‌دهد پر می‌کنند که جا برای فهمیدن نداشته باشیم. بله پس ما حالا همگی خوشحالیم که می‌دانیم نفهمیم و به نفهمی خود می‌خندیم که رشد کند، بزرگتر شود تا جایی که مثال و اسباب خنده یابو شویم. افسوس که به خوشحالیه خود، خوشحالیم. خوشحالیم... و خوشحال‌تر... تا جایی که یادم برود دوستت داشته باشم.. و تا جایی که یادت برود دوستم داشته باشی.. ☼ پس بگــذار آنچــه قــرار است یـادم بــرود را حــال بگویــم: ☆ دوستـت دارم ☆ نـقـطـ...ـه، ســر خــط .
برگه ها
خوش آمدید