یک لحظه مکث
”چشم بر بندید بر من یـا مرا بیابید اگر می‌بینید“ 
پروفایل سهیل


لینک دوستان


میـان ِ انبـوه ِ خاطرات‌ْ،

سـَـردرگـُم‌ترین واژه‌ها، مـرا همراهی می‌کنند..


در بی‌انتهای ِ آسمان ِ شب‌ْ

که پـُـر از ستارگان ِ خاموش است،

تنها، روشنای ِ یک ستاره را، در دور دست‌ْ

درخشان می‌توان دید،

آنگونه که مـاه را در حوض ِ آب..

و تـــو را

به ماننــد ِ آن ستاره‌ی ِ روشن‌ْ

از دور، چـه نزدیک می‌بینــم..


آن‌هنگام که مــاه‌ ‌ْ

در عبـوری أبــدی،

از مشرق ِ چشمانت‌ْ طلوع کــرد

یادگار ِ بوسه‌های ِ آفتابی‌ام،

بر کرانه‌ی ِ آسمان ِ ســرخ ِ لبهایت‌ْ

چه جاودانه در خیـال‌ ‌ْ خطور کــرد..


هرگــز‌ْ

به چشم‌ْ تاب‌ْ نمی‌آورم !

هجوم ِ ابــری سرکش را

که چون رقیبی

در آغوش ِ خیالــش‌ْ می‌کـِـشــَـد تــو را..

و سنگین است بر من‌ْ

تلخی ِ این حقیقت،

که بال ِ پــرواز نیست مـرا..


در همراهی با اندوه ِ خروشان ِ چشمانم،

بـاران ‌ْ بماننـد ِ خونــابــه می‌بـارد

بر این معصیت ِ دامن‌‌گیـر..

و پیوستــه می‌چکد هر دَم

غـریـو‌ْگونه اشک‌ْ ، بـا ترانه‌ی ِ سکوتی مرگبـار

بـر لبـان برآماسیده‌ام..

و دیگـر امیـدی نیست‌ْ

به خفتــه‌ْ ستارگان ِ خاموش‌ْ غیرت.. !


ای خیـال ِ خـام ؟

امشب‌ْ

بسان ِ گرسنـه‌ای حریص می‌شـَـوَم

و تـو را خـام‌ْخـام‌ْ خواهم بلعیـــد..


وَ  تـو  ابــر ِ عصیانگر ؟

امشب‌ْ

بسان ِ نساجی‌ْ خواب‌زده می‌شـَـوَم

تا پنبــه کنم تمامی ِ رشتـِـه‌هایت را..


" مـن‌ْ به تنهایی، تمام ِ معادلات را بـرهم خواهم زد ! "


________ سهیل ________

[ شنبه 23 شهریور 1392 ] [ 00:52 ] [ سُهیل هدایت ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
سخن نویسنده

نمی‌گذارند دوستت داشته باشم.. نمی‌گذارند دوستم داشته باشی.. نمی‌گذارند تو مرا، و من خدای واقعی را دوست داشته باشم. ولی همیشه غصـّه می‌خورم که، نمی‌شود که آرزوهایم را خام به گور ببرم. همش ذهن ما را با عمو جغد شاخدار و خاله پیرزن و لولو و سایه‌ای که صدای هووو می‌دهد پر می‌کنند که جا برای فهمیدن نداشته باشیم. بله پس ما حالا همگی خوشحالیم که می‌دانیم نفهمیم و به نفهمی خود می‌خندیم که رشد کند، بزرگتر شود تا جایی که مثال و اسباب خنده یابو شویم. افسوس که به خوشحالیه خود، خوشحالیم. خوشحالیم... و خوشحال‌تر... تا جایی که یادم برود دوستت داشته باشم.. و تا جایی که یادت برود دوستم داشته باشی.. ☼ پس بگــذار آنچــه قــرار است یـادم بــرود را حــال بگویــم: ☆ دوستـت دارم ☆ نـقـطـ...ـه، ســر خــط .
برگه ها
خوش آمدید